• Οι πληροφορίες του δικτυακού τόπου, διατίθενται στους επισκέπτες του δικτυακού τόπου για καθαρά προσωπική χρήση και μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς.
  • Επιτρέπεται η χρήση της εφαρμογής από μαθητές, από εκπαιδευτικούς ως βοήθημα για την διδασκαλία τους με την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλοιωθεί και θα αναγράφεται ο δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων.
  • Νομικές κυρώσεις θα επιβληθούν σε περίπτωση επέμβασης στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου.
  • Ο διαχειριστής δεν εγγυάται την ορθότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών του ιστοχώρου στο σύνολό τους αφού προέρχονται από άλλους συντάκτες, από άλλες πηγές και από ομάδες μαθητών.
  • Ο διαχειριστής δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των συζητήσεων στο Forum ή στο chat
  • O χρήστης των υπηρεσιών κατάθεσης σχολίου στο Forum ή υπηρεσιών συνομιλίας (chat) και επικοινωνίας ( e-mail) δεν επιτρέπεται:

- Να δημοσιεύει προσωπικά δεδομένα του ιδίου ή άλλων προσώπων

- Να χρησιμοποιεί άσεμνες εκφράσεις ή προσβολές

- Ασέβεια προς διάφορες μειονότητες

  • Ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου, δικαιούται να διαγράψει καταχωρήσεις σε περίπτωση που παραβιάζουν έναν από τους παραπάνω όρους ή την πνευματική ιδιοκτησία άλλων.
  • Δικαιούται να τροποποιεί το περιεχόμενο του ιστοχώρου χωρίς κάποια προειδοποίηση.

 

Με την χρήση του παρόντα δικτυακού τόπου, δέχεστε ανεπιφύλακτα να τηρείτε τους

παραπάνω όρους.

Ο Διαχειριστής του δικτυακού τόπου